Fondacija

Fondaciju Zoran Petrović Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sačuvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Fondaciju Zoran Petrovi? Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sa?uvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Vizija

Vizija Fondacije je da što ve?i broj dece i omladine u izvi?a?koj i drugim organizacijama za mlade stekne znanja i veštine zasnovane na neformalnom obrazovanju i time postanu konstruktivni ?lanovi društva. 

Misija

Misija Fondacije je da mladima omogu?i ostvarivanje želje za obrazovanjem i podrži ih u sticanju novih znanja i veština u skadu sa izvi?a?kim vrednostima, kroz prikupljanje sredstava, stru?an i posve?en rad.

Ciljevi

Ciljevi Fondacije su:

• afirmacija li?nog razvoja mladih u izvi?a?koj organizaciji, omladinskom aktivizmu i omladinskom radu;

• unapre?ivanje i promovisanje vrednosti omladinskog aktivizma, omladinskog rada i volonterizma; 

• negovanje narodne tradicije;

• poštovanje razli?itosti i upoznavanje tradicija drugih naroda;

• razvoj demokratije i poštovanje ljudskih prava;

• uve?anje kapaciteta fondacije organizacijom aukcija, donatorskih ve?era i drugih srodnih aktivnosti.

Rad Fondacije

Rad Fondacije zasniva se na volonterizmu, transparentnosti, nepostojanju sukoba interesa i nepoliti?kom radu.

Priligy online kaufen Acquistare Cialis online viagra kopen nederland comprar priligy sin receta viagra kopen online nederland Acheter Cytotec en France cialis kopen online nederland