Fondacija

Fondaciju Zoran Petrović Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sačuvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Zoran Petrović rođen je 7. februara 1977. godine. Postao je član izviđačke organizacije u osmoj godini života. 

Od 2004. do 2011. godine bio je generalni sekretar Saveza izviđača Srbije. Svugde je stizao, organizovao mnogobrojne akcije, osnivao nove jedinice, jačao postojeće. Poštujući izviđačke tradicije, bio je otvoren za promene, te je među prvima učestvovao u osavremenjavanju naše organizacije, izradi novog Programa i školovanju vođa. Upravo taj period označio je novi uzlet izviđačke organizacije u Srbiji. Pomagao je mnogim organizacijama koje nisu bile vične izradi projekata i održao brojne seminare za aktiviste nevladinih organizacija. Doprineo je osnivanju Krovne organizacije mladih Srbije. Skauti iz mnogih zemalja družili su se sa Zoranom. Njegov doprinos ugledu izviđaštva Srbije u svetu, a posebno na Balkanu, bio je nemerljiv. Bio je i sekretar DESMOS-a, organizacije koja okuplja pravoslavne skaute sveta. 

Na 9. Smotri izviđača Srbije 1997. godine predvodio je mladenovačke izviđače. Uvek je bio na čelu kolone. I onda je neko dobacio da je Zoran kao Tito. Tako je i dobio nadimak koji mu je ostao do kraja života. 

Znao je sve, od nekadašnjih izviđačkih legendi do dece koja su tek stupila u organizaciju, od predsednika Svetskog skautskog komiteta do vodnika u maloj izviđačkoj četi. 

Njegov lik i delo urezali su se u pamćenje na hiljade ljudi dobre volje. Fondacija Zoran Petrović Tito čuva uspomenu na njega, ali i pomaže mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

0304 Kosovo 007.jpg 0304 Kosovo 090.jpg 051021 Basta 03.jpg 130331 Skadarsko jezero 39.jpg Tito - Ljubiša 08.jpg Tito - Miron 01.jpg Tito - Radovan 03.jpg Tito Rasim 08.jpg Tito Rasim 70.jpg Tito.jpg