Fondacija

Fondaciju Zoran Petrović Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sačuvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Zoran Petrovi? ro?en je 7. februara 1977. godine. Postao je ?lan izvi?a?ke organizacije u osmoj godini života. 

Od 2004. do 2011. godine bio je generalni sekretar Saveza izvi?a?a Srbije. Svugde je stizao, organizovao mnogobrojne akcije, osnivao nove jedinice, ja?ao postoje?e. Poštuju?i izvi?a?ke tradicije, bio je otvoren za promene, te je me?u prvima u?estvovao u osavremenjavanju naše organizacije, izradi novog Programa i školovanju vo?a. Upravo taj period ozna?io je novi uzlet izvi?a?ke organizacije u Srbiji. Pomagao je mnogim organizacijama koje nisu bile vi?ne izradi projekata i održao brojne seminare za aktiviste nevladinih organizacija. Doprineo je osnivanju Krovne organizacije mladih Srbije. Skauti iz mnogih zemalja družili su se sa Zoranom. Njegov doprinos ugledu izvi?aštva Srbije u svetu, a posebno na Balkanu, bio je nemerljiv. Bio je i sekretar DESMOS-a, organizacije koja okuplja pravoslavne skaute sveta. 

Na 9. Smotri izvi?a?a Srbije 1997. godine predvodio je mladenova?ke izvi?a?e. Uvek je bio na ?elu kolone. I onda je neko dobacio da je Zoran kao Tito. Tako je i dobio nadimak koji mu je ostao do kraja života. 

Znao je sve, od nekadašnjih izvi?a?kih legendi do dece koja su tek stupila u organizaciju, od predsednika Svetskog skautskog komiteta do vodnika u maloj izvi?a?koj ?eti. 

Njegov lik i delo urezali su se u pam?enje na hiljade ljudi dobre volje. Fondacija Zoran Petrovi? Tito ?uva uspomenu na njega, ali i pomaže mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

0304 Kosovo 007.jpg 0304 Kosovo 090.jpg 051021 Basta 03.jpg 130331 Skadarsko jezero 39.jpg Tito - Ljubiša 08.jpg Tito - Miron 01.jpg Tito - Radovan 03.jpg Tito Rasim 08.jpg Tito Rasim 70.jpg Tito.jpg

 

Priligy online kaufen Acquistare Cialis online viagra kopen nederland comprar priligy sin receta viagra kopen online nederland Acheter Cytotec en France cialis kopen online nederland