Fondacija

Fondaciju Zoran Petrović Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sačuvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Vesti

Fondacija "Zoran M.Petrovic Tito" u petak 09.02. organizuje donatorsko vece sa ciljem skupljanja sredstava za rad udruzenja, ali i secanje na Zorana.

Mesto dešavanja:

Caffe Dvorištance

Mice Milovanovica 5
Mladenovac Grad 11400

Svi koji zele moci ce da kupe vaučer po ceni od 1000 dinara.

Ulaz je slobodan i svi ste pozvani.

Jedan od osnovnih ciljeva Fondacije Zoran Petrovi? Tito je afirmacija li?nog razvoja mladih u izvi?a?koj organizaciji, omladinskom aktivizmu i omladinskom radu. U 2017. godini dodeljujemo sredstva koja ?e podržati u?eš?e mladih na izvi?a?kim školama (seminar, te?aj, radionica i sli?no).

Ove godine Fondacija dodeljuje sredstva za troškove u?eš?a na željenim oblicima školovanja koji ?e biti realizovani do decembra 2017 godine. Zahtevi za putne troškove, kupovinu opreme i sli?no ne?e biti odobreni. Fondacija ?e uplatiti odobrena sredstva direktno na ra?un organizatora škole.

PRIJAVI SE!

Ako si:

• ?lan izvi?a?ke organizacije
• stariji/a od 14 godina
• motivisan/a da doprineseš svojoj zajednici kroz volonterski rad

Prijave primamo do 1. jula 2017. Upravni odbor objavi?e spisak odobrenih prijava do 15. jula 2017.

PREUZMITE FORMULAR!

Poštovani prijatelji,

Fondaciju Zoran Petrovi? Tito osnovali smo 2016. godine sa željom da sa?uvamo uspomenu na njega ali i pomognemo mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju znanja i veština.

Od osnivanja do danas prikupili smo sredstva u iznosu od preko 80.000 RSD (EURO 650).

Pozivamo Vas da se uklju?ite u drugi krug prikupljanja donacija uplatom sredstva na ra?un Fondacije. Detaljna uputsva za uplatu nalaze se na delu sajta Uputstva za uplatu (SRBIJA, INOSTRANSTVO)

Molimo Vas da nam pomognete da zajedno promovišemo ciljeve Fondacije i animiramo nove donatore.

U 2017. godini pred nama je prvi konkurs za dodelu sredstava zainteresovanim mladim ljudima za školovanje u izvi?a?koj orgnizaciji.

Unapred zahvalni

Upravni odbor

Poštovani prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je na Donatorskoj ve?eri  “Fondacija Zoran M.Petrovi? Tito„ koja je održana 10.februara,  zahvaljuju?i svima Vama, sakupljeno 77.000 RSD.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su pomogli da  realizujeno ovu dobrotvornu akciju  i prikupljenim novcem omogu?imo neformalno školovajne mladih. 

U narednom periodu objavi?eno konkurs sa uslovima i terminima škola i edukativnih te?ajeva na koje ?e mladi mo?i da se prijave.   

Nakon zatvaranja konkursa, obavesti?emo Vas kom je pojedincu dodeljen novac za to stru?no usavršavanje.

Do nekog drugog zajedni?kog druženja, srda?an pozdrav.

Poštovani prijatelji,

Naše je zadovoljstvo obavestiti vas da je fondacija Zoran Petrovi? – Tito po?ela sa svojim radom.

Sa se?anjem na 7. februar, datum ro?enja Zorana Petrovi?a  Tita, u cilju prikupljanja donacija u petak 10. februara 2017. godine, sa po?etkom u 19 ?asova u kafeu „Dvorištance“ u Mladenovcu, ulica Crkvena br. 5, bi?e organizovano donatorsko ve?e.

Vrednost Donatorskog vau?era iznosi 1000 dinara i uklju?uje tri konzumacije. Donatorski vau?er možete podi?i u kafeu „Dvorištance“ pilikom dolaska. 

Svi zainteresovani koji nisu u mogu?nosti da do?u u kafe „Dvorištance“ svoju donaciju mogu uplatiti direktno na žiro ra?un fondacije Zoran Petrovi? – Tito, prema uputsvina sa sajta.

Sav novac prikupljen putem ove zajedni?ke aktivnosti bi?e namenjen kao podrška i pomo?  mladina za školovanje u okviru Izvi?a?ke organizacije u 2017. godini.   

Do?ite da se družimo i evociramo uspomene na našeg prijatelja.

Priligy online kaufen Acquistare Cialis online viagra kopen nederland comprar priligy sin receta viagra kopen online nederland Acheter Cytotec en France cialis kopen online nederland