Fondacija

Fondaciju Zoran Petrović Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sačuvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Jedan od osnovnih ciljeva Fondacije Zoran Petrovi? Tito je afirmacija li?nog razvoja mladih u izvi?a?koj organizaciji, omladinskom aktivizmu i omladinskom radu. U 2017. godini dodeljujemo sredstva koja ?e podržati u?eš?e mladih na izvi?a?kim školama (seminar, te?aj, radionica i sli?no).

Ove godine Fondacija dodeljuje sredstva za troškove u?eš?a na željenim oblicima školovanja koji ?e biti realizovani do decembra 2017 godine. Zahtevi za putne troškove, kupovinu opreme i sli?no ne?e biti odobreni. Fondacija ?e uplatiti odobrena sredstva direktno na ra?un organizatora škole.

PRIJAVI SE!

Ako si:

• ?lan izvi?a?ke organizacije
• stariji/a od 14 godina
• motivisan/a da doprineseš svojoj zajednici kroz volonterski rad

Prijave primamo do 1. jula 2017. Upravni odbor objavi?e spisak odobrenih prijava do 15. jula 2017.

PREUZMITE FORMULAR!

Priligy online kaufen Acquistare Cialis online viagra kopen nederland comprar priligy sin receta viagra kopen online nederland Acheter Cytotec en France cialis kopen online nederland