Fondacija

Fondaciju Zoran Petrović Tito osnovali su njegovi prijatelji, sa željom da sačuvaju uspomenu na njega ali i pomognu mladim ljudima da ostvare svoje životne ciljeve i napreduju u sticanju novih znanja i veština.

Jedan od osnovnih ciljeva Fondacije Zoran Petrovi? Tito je afirmacija li?nog razvoja mladih u izvi?a?koj organizaciji, omladinskom aktivizmu i omladinskom radu. U 2017. godini dodeljujemo sredstva koja ?e podržati u?eš?e mladih na izvi?a?kim školama (seminar, te?aj, radionica i sli?no).

Ove godine Fondacija dodeljuje sredstva za troškove u?eš?a na željenim oblicima školovanja koji ?e biti realizovani do decembra 2017 godine. Zahtevi za putne troškove, kupovinu opreme i sli?no ne?e biti odobreni. Fondacija ?e uplatiti odobrena sredstva direktno na ra?un organizatora škole.

PRIJAVI SE!

Ako si:

• ?lan izvi?a?ke organizacije
• stariji/a od 14 godina
• motivisan/a da doprineseš svojoj zajednici kroz volonterski rad

Prijave primamo do 1. jula 2017. Upravni odbor objavi?e spisak odobrenih prijava do 15. jula 2017.

PREUZMITE FORMULAR!